SCM Connect

Cardiff University Multi-Faith Chaplaincy

We are here to support staff and students in their time at Cardiff University. We offer daily worship in the chapel, which is also available for individual prayer and quiet reflection during the day. In term time, we offer many opportunities for you to meet others through social events and to learn about and explore faith. We are available for one-to-one support and offer an inclusive welcome. Rydym yma i gefnogi staff a myfyrwyr yn ystod eu cyfnod ym Mhrifysgol Caerdydd. Gallwch addoli bob dydd yn y capel, sydd hefyd ar gael ar gyfer gweddi unigol a myfyrio tawel yn ystod y dydd. Yn ystod y tymor, rydyn yn cynnig llawer o gyfleoedd I chi dodd I adnabod ag eraill drwy ddigwyddiadau cymdeithasol, a chyfle i ddysgu am ffydd a'i archwilio.Gallwn gynnig cefnogaeth bersonol a chroeso cynnes i bawb.